جنسیت: مرد استان: بوشهر شهر: دیلم

سال تولد: 1372 رشته تحصیلی: علوم اجتماعی گرایش‌ پژوهشگری‌ اجتماعی


وضعیت نظام وظیفه: سایر
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
وضعیت تاهل: مجرد
آدرس ایمیل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
شماره تلفن منزل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
شماره تلفن موبایل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
آدرس منزل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد

مهارتها


بازاریاب

متوسط

تاپیست

متوسط

کار بارایانه و اینترنت

حرفه ای

زبانها


عربی

متوسط

تجربه های کاری


تجربه کاری برای این رزومه ثبت نشده است.


تبلیغات

تبلیغات