جنسیت: زن استان: خوزستان شهر: دزفول

سال تولد: 1367 رشته تحصیلی: آبادانی وتوسعه روستاها


وضعیت نظام وظیفه:
آخرین مدرک تحصیلی: کارشناسی
وضعیت تاهل: مجرد
آدرس ایمیل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
شماره تلفن منزل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
شماره تلفن موبایل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
آدرس منزل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد

مهارتها


کار داروخانه و نسخه خوانی و شناسایی و عملکرد داروها

متوسط

کار داروخانه و نسخه خوانی و شناسایی و عملکرد داروها

متوسط

کار داروخانه و نسخه خوانی و شناسایی و عملکرد داروها

متوسط

زبانها


زبان برای این رزومه ثبت نشده است.


تجربه های کاری


تجربه کاری برای این رزومه ثبت نشده است.


تبلیغات

تبلیغات