جنسیت: مرد استان: تهران شهر: تهران

سال تولد: 1363 رشته تحصیلی: آبادانی وتوسعه روستاها

راننده پایه یک دست فرمون عالی و محافظ شخصیت


وضعیت نظام وظیفه: پایان خدمت
آخرین مدرک تحصیلی: دبیرستان
وضعیت تاهل: متاهل
آدرس ایمیل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
شماره تلفن منزل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
شماره تلفن موبایل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد
آدرس منزل: این قسمت فقط برای کارفرمایان قابل مشاهده میباشد

مهارتها


مهارت کاری برای این رزومه ثبت نشده است.


زبانها


زبان برای این رزومه ثبت نشده است.


تجربه های کاری


تجربه کاری برای این رزومه ثبت نشده است.


تبلیغات

تبلیغات